ILLÉS A KÁRMELEN közösség - Kolozsvár

Elérhetőségünk

Email:     teamKUKACillesakarmelen.ro (gyorsan válaszolunk)
Telefon:     0.74.54.68.787 Levi, 0.77.14.83.274 Szabi,0.74.68.69.563 András (visszahívunk ha épp nem válaszolunk)

Kik vagyunk?

Vízió:

Egy olyan közösség, ahol tapasztalható Isten szeretete és az élet öröme, tagjai egymást támogatva életük minden területén Isten szava és vezetése szerint élnek. Ismerik önmagukat, hivatásukat és életük értelmét, aktívan vannak jelen a társadalomban és egyházukban áthatva és átformálva a várost.

Életcél:

Isteni otthont adni a felnõtt keresztényeknek.

Küldetés:

Otthont adni.

Célcsoport:

Fiatal felnõtt keresztények (megkereszteltek), felekezettõl függetlenül.

Értékeink:
    1. Krisztus-központúság
    2. Isten Igéje
    3. A szeretet
    4. Nyitottság
    5. „Vigyünk-hozzunk”
    6. Elkötelezõdés

Milyen tevékenységeink vannak?

Rendszeresen szerdánként találkozunk, a Piarista templom emeleti termében, kivéve a hónap utolsó szerdáját, amikor házi kiscsoportokban találkozunk. Ezen kívül közösségi kirándulások, lelki-napok, néha más közösségek felé való imaszolgálat és ünneplések tartoznak a tevékenységünkhöz.

Augusztus hónap folyamán, nincs a team által szervezett találkozó, a közösségi tagok szabadon találkozhatnak és alakíthatják az alkalmat ahogyan szeretnék. Néha ilyenkor, nem is az emeleti tereben találkozunk, hanem egy teraszon egy üdítőre, vagy hasonlók.


Hogyan alakult a közösség?

Közösségünk abból az igénybõl született, hogy legyen Kolozsváron az egyetemista közösségen kívül egy állandó karizmatikus közösség is.
Egy hosszabb imában töltött periódus után elkezdünk 2 hetente külön és 2 hetente az egyetemista közösségen belül találkozni.
Pár hónap elteltével már csak havi egyszer voltak a közös alkalmaink, majd egy év után már külön találkoztunk és a Mécses közösséggel különbözõ különleges alkalmak kapcsán gyültünk össze.

A közösség elsõ hivatalos alkalma 2008 március 12-én volt.

Közösségünknek két elkötelezõdési szintje van jelenleg: elkötelezettek és látogatók.

Miért Illés a Kármelen?

A keresés egy hosszabb folyamat volt, többször imádkoztunk ezért a team-ben és a közösségben is.
A team-ben egy ilyen ima alkalmával mindegyikünkben majdnem ugyanaz a 3 elem fogalmazódott meg (valamilyen formában): víz, tũz/láng és kõ/szikla.
Isten arra indított, hogy találjunk egy igerészt, amelyben mindhárom elem jelen van.
Így jutottunk az 1 Királyok 18 fejezethez.
Úgyanakkor szerettük volna a nevünk erõteljesen Istenre mutat, és nem feltétlenül egy mindennapos, mindenkinek egybõl nyilvánvaló jelentése van.
Ezért nem bánjuk, hogy egy mondat a közösség-név, és nem egy fõnév.

Hogy mit is jelent nekünk az Illés a Kármelen:
    + nem csupán egy pillanatot, hanem egy folyamatot, amelyben megnyilvánul Isten dicsõsége
    + maga Illés próféta személye motivál bennünket:
        - akit a Lélek oda mozgat, ahova akar;
        - aki kitart amellett, amit Isten neki mond;
       - aki bizalommal szólítja meg az Urat, és akinek a szavára mondhatni az Úr is hallgat;
        - akinek a küldetése, hogy rámutasson: az Úr az Isten
    + ugyanakkor ebben az igerészben megfogott a radikalitás is, amiben mi is élni szeretnénk

Úgy éreztük a víziónkat is alátámassza mindez, és bár még nem tartunk ott, hogy mindez így mũkõdöjön a közösségünkben, efelé szeretnénk haladni Isten kegyelmébõl. Prófétaként szolgálni Kolozsváron, Istenhez hívni az embereket - rámutatni arra, hogy Õ az egyetlen igaz Isten.

Comunitatea ILIE PE CARMEL - Cluj Napoca

Datele de contact

Email:     teamCOADADEMAIMUTAiliepecarmel.ro (raspundem rapid)
Telefon:     0.74.54.68.787 Levi, 0.77.14.83.274 Szabi,0.74.68.69.563 András(vă resunăm dacă nu am putut să răspundem)

Cine suntem?

Viziune:

O comunitate în care se poate observa iubirea Lui Dumnezeu şi bucuria de a trăi; membri acesteia să se sprijine reciproc, să trăiască după cuvântul şi îndrumarea Lui Dumnezeu pe toate teritoriile vieții. Se cunosc pe sine, își cunosc chemarea și sensul vieții lor, se implică activ în societate și în biserică contribuind la schimbarea orașului.

Scopul de viață:

A fi cămin Dumnezeiesc pentru adulți creștini.

Trimitere:

A fi cămin.

Grupa țintă:

Creștini tineri adulți (botezați), indiferent de confesie.

Valorile noatre:
    1. Axat pe Dumnezeu
    2. Cuvântul Lui Dumnezeu
    3. Iubire
    4. Deschidere
    5. „Ducem-Aducem”
    6. Angajament


Ce fel de activități avem?

Ne întălnim regulat în zilele de miercuri, în sala de sus de la biserica Piarista, mai puțin ultimul miercuri din lună, cănd ne întălnim în grupuri mici. În afară de aceste avem activități de excursii, reculegeri, uneori slujiri de rugăciune câtre alte comunități, serbări.


În cursul lunii August, nu avem întălniri organizte de către team, membrii comunității se pot întălni și să organizte întălnirile după placul lor. Uneori în aceste ocazii, nu în sala de sus ne întălnim, ci pe o terasă la un suc.


Cum a fost întemeiat comunitatea?

Comunitatea noastră s-a născut din dorința de a avea și o comunitate stabilă carismatică, care funcționează pe tot parcursul anului in Cluj Napoca, (pe lăngă cel studențesc).
După o perioadă mai lungă petrecută în rugăciune, am început să ne întălnim bi-săptămănal separat de comunitatea studențească (Candelă) și bi-săptămănal în cadrul ei.
După cățiva luni deja ne-am întălnit numai o dată pe lună cu cei de la Candelă, iar după un an ne întălneam deja numai separat de ei, pentru întălniri speciale.

Prima întălnire oficială a comunității a fost în data de 12 martie 2008.

Comunitatea noastră are două nivele de angajament: angajați și vizitatori.

De ce Ilie pe Carmel?

Căutarea numelui a fost o procedură mai lungă, ne-am rugat de mai multe ori în team și în comunitate is.
În team, la un moment de rugăciune, în fiecare persoană s-a format aproape același 3 imagini (în oarecare formă): apă, foc/flacără și piatră/stăncă.
Dumnezeu ne-a îndrumat, ca să găsim un verset, în care toate trei elemente sunt prezente.
Așa am ajuns la 1 Regi capitolul 18.
În aceeași timp ne doream ca numele comunității noastre să arate cu fermitate la Dumnezeu, și să avem un nume, a cărui înțeles nu este clar din prima.
De aceea nu ne pare rău că numele comunității este o propoziție și nu un substantiv.

Ce înseamnă pentru noi Ilie pe Carmel:
    + nu neapărat un moment, ci un proces, în care se arată gloria Lui Dumnezeu

    + însine persoana profetului Ilie ne motivează:
        - cine este dus de Duhul Sfânt, acolo unde dorește;
        - cine este perseverent cu Dumnezeu, cu ceea ce îî zice Dumnezeu;
       - cine se adresează cu încredere Domnului, și a cărui cuvânt putem să zicem este ascultat și de Domnul;
        - cine are chemarea ca să arate: Domnul este Dumnezeu
    + în aceeași timp ne-a prins radicalitatea in acest verset, și noi vrem să trăim așaAm simțit că viziunea noastră este suportat de acest nume, și deși nu suntem încă acolo, ca totul să funcționeze exact așa în comunitatea noastră, am dori ca să mergem în această direcție cu harul lui Dumnezeu. A sluji ca profet în Cluj Napoca, a chema oamenii la Dumnezeu - a arăta ca EL este unicul Dumnezeu adevărat.